Coaching

Kvinde og mor - mand og far
At få barn og blive forældre er en tid fuld af forandringer. Nye udfordringer og anderledes dilemmaer opstår. Når man bliver familie, skal der træffes mange valg, f.eks. i forhold til barselsorlov, job, pasning, ansvar og arbejdsfordeling i forhold til børn og hjem.


Formål: Coaching er for dig, som gerne vil blive mere bevidst i forhold til et konkret problem/dilemma, og blive i stand til at finde ressourcer og opleve nye handlemuligheder.


Metode: I systemisk coaching er der fokus på de relationer, mønstre og forskelle, som omgiver den udfordring, du står overfor. Et problem/dilemma forstås således ud fra den sammenhæng, det indgår i. Den coachende samtale er en positiv fremadrettet dialog, hvor jeg via spørgsmål inspirerer til refleksion i forhold til problemet/dilemmaet eller drømmen/målet.

Sted: apa, Borgervænget 7A,1., 2100 København Ø
Pris: kr. 500,- pr. time

Henvendelse:
Louise Jægersborg • 20 92 01 35 • l.jaegersborg@gmail.com
Behandlerprofil: afspændingspadagog/psykomotorisk terapeut. Underviser på apa på fødsels- og efterfødselskurser.
Efteruddannet systemisk coach og motorikvejleder.