Babyrytmik i København

545x250_Underside_Far, mor og barn.jpg

Babyrytmik er glædesfyldt holdundervisning for dig, der ønsker inspiration til forskellige måder at støtte dit barns motoriske udvikling. Samtidig er det en oplagt mulighed for at få en hyggelig og værdifuld stund med dit barn. Hos apa tilbyder vi babyrytmik i København, som giver dig redskaber og inspiration til at stimulere dit barns sanser og motorik i hverdagen.

Hvorfor er babyrytmik værdifuldt?

Med rytmik til baby kan du støtte dit barns nysgerrighed på at lære via bevægelse, leg og sang. På vores hold for babyrytmik i København laver vi sanglege og sansemotoriske øvelser, der virker stimulerende for dit barn – samtidig med at det styrker nærværet mellem jer.

Vi stimulerer børnenes motorik og sanser gennem lege, sang og musik. Vi arbejder for eksempel med sanglege, som er med til at danne en form for bindeled mellem sang og bevægelse hos barnet, som herved også lærer at forstå mønstre og skabe genkendelighed i samspillet mellem sang, musik og de rytmiske bevægelser.

Den musik og de lege, vi inddrager, tager afsæt i vestibulær-, muskel/led- og følesansen, som er de tre primære sanser, der udgør grundlaget for barnets motoriske udvikling.

Når du starter til babyrytmik i København hos os, får du altid et forløb, der er centreret omkring fællesskab og med masser af input. Vi gentager øvelserne, så de opleves som genkendelige og trygge for barnet.

Til babyrytmik starter vi altid med at hilse på hinanden, så vi skaber en god stemning. Herefter fokuserer vi på nærvær og berøring gennem sanglege mellem voksne og børn. Når vi har sunget os varme, laver vi dynamiske pardanse og kolbøtter, der træner vestibulærsansen, som vi følger op med rolige og sanselige øvelser. Når vi har stimuleret følesansen, sætter vi gang i tempoet med en leg, hvor gruppedynamikken er i fokus.

Timen afsluttes altid med en afspændende øvelse, hvorefter vi synger en sang og siger pænt farvel til hinanden.

Mange hold for babyrytmik i København Ø og på Islands Brygge

Hos apa har vi mange forskellige hold inden for babyrytmik, så du altid kan finde et hold, der passer til dig. Vi tilbyder babyrytmik på både Østerbro og på Islands Brygge til forældre, bedsteforældre eller hele familien. Vi har også et hold specielt for mænd på barsel. Vi starter hold for babyrytmik allerede fra barnet er 3 måneder og helt op til 12 måneder. Efter 12 måneder tilbyder vi desuden familiehold for børn op til fire år.

dof