apa er......

......en aftenskole i København og en non-profit organisation, der modtager støtte til folkeoplysende voksenundervisning i.h.t Folkeoplysningsloven.

apa's deltagere har som følge af denne lov valgt en deltagerrepræsentant til bestyrelsen. Aftenskolen ser dette som en stor force, da apa's drift og undervisning gerne skulle opfylde deltagernes ønsker og krav om høj kvalitet og deltagertilpasset undervisning. Alle deltagere på apa's kurser kan blive medlem af foreningen og således også deltage i den årlige generalforsamling, der finder sted i marts/april måned.

apa beskæftiger sig med forskellige typer af bevægelses-, afspændings- og fødselskurser.  apa henvender sig til alle aldersgrupper og tilstræber at tilbyde undervisning, der tilgodeser alle de faser, livet byder på. apa tilbyder desuden foredrag med efterfølgende debat om relevante emner. apa er tilknyttet DOF, Dansk Oplysnings Forbund.