Praktiske oplysninger

OBS - OBS - OBS  Fra mandag den 6. december 2021 skal du vise et gyldigt coronapas, når du deltager på et apa hold. Dette gælder for alle deltagere over 15 år.

Sådan tilmelder du dig
Vælg det ønskede kursus. Ud for holdet er der en farvet prik, der indikerer
følgende:

GRØN: Ledige pladser
GUL:  Få pladser tilbage
RØD: Kurset er overtegnet. Tilmeld dig alligevel og kom på venteliste

Du kan tilmelde dig ventelister på flere hold (uden betaling), og vil
høre fra os straks, hvis der bliver en ledig plads. Hvis ventelisterne er lange, prøver vi altid at oprette ekstra hold.
Klik på et hold for at se en detaljeret beskrivelse, herunder prisen for
de forskellige deltagertyper.
Klik på knappen ”Tilmeld” og indtast dine personlige oplysninger.

Du kan også tilmelde dig pr. telefon 35 26 00 11, pr. mail apa@apa.dk eller ved
personlig henvendelse på kontoret og få tilsendt et betalingslink til senere betaling.

Vores telefoner er åbne mandag-torsdag kl. 08.30 - 15.30 og fredag kl. 08.30 -14.30.
Vi står gerne til rådighed med vejledning om indplacering på de
forskellige kurser.

Afmelding/tilbagebetaling
Hvis du skulle få behov for at skifte til et andet hold eller helt afmelde din plads og få kursusgebyret retur, skal dette ske senest en uge før holdstart ved at kontakte apa's kontor. Når holdet er gået i gang, er din tilmelding bindende, og tilbagebetaling kan normalt ikke finde sted efter kursusstart. Hvis du på grund af sygdom eller andet fravær ikke kan deltage i en undervisningsgang, kan vi desværre ikke yde erstatningsgang/tilbagebetaling.

Lektioner
En lektion er 45 minutter.

Antal deltagere
Almene hold: ca. 14 deltagere i gennemsnit på holdene.
Hensyntagende specialhold (HS-hold): max. 8 deltagere.

Små hold - handicapundervisning - hensyntagende hold (HS)
Der gives forhøjet tilskud til personer, der er handicappede i forhold til undervisningsemnet og deltager på et HS-hold. For at være berettiget til forhøjet tilskud skal alle deltagere på denne type hold underskrive en tro- og loveerklæring, der samtidig dokumenterer, at du er bekendt med reglerne for deltagelse på denne type hold.
At være handicappet i forhold til undervisningsemnet betyder, at:
• undervisningen er målrettet til en særlig gruppe, der på grund af særlige omstændigheder ikke kan deltage på et almindeligt hold
• der kan være gener eller sygdomme, hvor det er nødvendigt, at underviseren tager særligt hensyn til deltageren

Nedsat betaling
Følgende grupper med bopæl i Københavns og
Frederiksberg kommune er berettiget til nedsat betaling
- arbejdsledige, som modtager dagpenge fra en A-kasse - ej barselsdagpenge
- SU-modtagere. Som dokumentation skal fremsendes SU-erklæring, der viser
  SU-modtagelse ved holdets startdato
- lærlinge/elever
- kontanthjælpsmodtagere
- pensionister/efterlønsmodtagere

Ratebetaling
I særlige tilfælde er det muligt at betale deltagergebyret i rater.
Venligst kontakt kontoret for yderligere information.

Deltagere uden for Københavns Kommune
Deltagere, som ikke har bopæl i Københavns Kommune SKAL opgive det fulde
cpr-nr. i henhold til Folkeoplysningslovens paragraf 43, stk. 5.

Betaling med Dankort
Indtast 16-cifret kortnummer og udløbsdatoen, som
står på forsiden af kortet. Pengene vil blive trukket fra din konto
inden for 24 timer. Alt det skrevne krypteres (dvs. kodes om til ulæselige
tegn), således at ingen udenforstående kan få kendskab til de betalinger,
du har foretaget.

Fotografering
Du kan opleve, at vi på apa tager billeder, hvor du som deltager kan ses. Billeder vil kun blive brugt i apa's regi på f.eks. hjemmeside eller sociale medier. Inden vi fotograferer, spørger vi altid om din tilladelse og dit samtykke til, at billederne offentliggøres. Du kan til enhver tid vælge ikke at være med på billederne, ligesom du efterfølgende kan bede os om at fjerne evt. billeder, du er med på, hvis du fortryder din tilladelse.

Ferie
Sommerferie: uge 28,29,30,31
Efterårsferie: uge 42 (hvis ikke andet oplyses)
Juleferie: mellem jul og nytår
Vinterferie: uge 7 (hvis ikke andet oplyses)

Forbehold
apa tager forbehold for ændringer i undervisningsplanen, f.eks. skift af
underviser, udsættelse af kursusstart, flytning af undervisningssted m.m.
samt eventuelle trykfejl. I tilfælde af aflyst undervisningsgang vil du som
udgangspunkt blive tilbudt erstatningsgang, som i nogle tilfælde kan være en
anden ugedag og et andet tidspunkt.

Hvis kurset/arrangementet efter holdstart må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Bestyrelse
Formand for apa's bestyrelse er Frank E. Christensen.

Ledelse og administration
Louise Jægersborg, skoleleder, lj@apa.dk
Karina Basse, kursussekretær, kb@apa.dk
Lone Prien, kursussekretær, lp@apa.dk


dof