2-dages kursus - Det særlige præmaturforældreskab

KLIK PÅ DET ENKELTE HOLDNR. FOR MERE INFORMATION OG TILMELDING.

Ledige pladser

Få ledige pladser

Kurset er overtegnet, men tilmeld dig alligevel og kom på venteliste

Holdnr Underviser Ugedag Start Slut  
29920 Jonna Jepsen Lør 09‑03‑2019 09:00 10‑03‑2019
Se mere   Luk  
 • Holdnr: 29920
 • Underviser: Jonna Jepsen
 • Ugedag: Lør
 • Start: 09‑03‑2019 09:00
 • Slut: 10‑03‑2019
 • :
Se mere   Luk  

To-dages kursus - "Det særlige præmaturforældreskab"
For forældre til præmature børn 0-6 år.

Tilmeldingsfrist: 28. februar 2019

Det er anderledes at være forælder til et eller flere for tidligt fødte børn. Og det kan være rigtig svært at finde forståelse og accept i omgivelserne. På dette kursus vil du møde andre præmaturforældre, og du vil møde dig selv i genkendelsen af de beskrivelser, du får af dette sælige forældreskab. Du vil få indsigt i årssagssammenhænge, og ikke mindst vil du få et væld af helt konkrete råd.

Vi veksler mellem oplæg, plenumdialog og udveksling af erfaringer. Kursets formål er at forstå din egen og hele familiens samlede situation og få redskaber til at bryde en negativ spiral og komme videre i en positiv udvikling.

Temaer:

 • Hvad er typisk ved et præmaturforældreskab?
  Graviditet, fødsel, efterfødselsforløb, indlæggelsestid samt tiden hjemme i starten og senere.

 • Alle følelserne før, under og efter fødslen
  Forventninger, chok, traumer, sorg, stress, angst, glæde, tilknytning, ensomhed, umiddelbare og posttraumatiske reaktioner, bevidsthed/underbevidsthed, kriser. Via en smule teori og en masse praksis får du en bedre forståelse af dine oplevelser, reaktioner og handlemønstre, som kan knyttes til den tidlige fødsel.

 • Hvordan påvirker følgende af den for tidlige fødsel familielivet?
  I en familie flettes alle følelserne ind i hinanden. Du kan hele mange sår og bryde negative spiraler i familien ved at være opmærksom på følelser og reaktioner. Vi vender parforholdet og taler om søskendes reaktioner, behov og plads/rolle i familien.

 • Hvordan tackler du forældreskabet i barnets forskellige aldersperioder?
  Vi gennemgår de typiske udfordringer i barnets forskellige aldersperioder, og du får konkrete forslag til at tackle dem. Vi fokuserer på søvn, kost/spisning, uro/stressbarhed, impulskontrol, sansemotorik, sprogudvikling, reaktionsmønstre, ængstelighed, immunforsvar, behov i pasningstilbud/skole, socialt samspil og omgivelsernes reaktioner.

 • Hvordan kan du afhjælpe barnets senfølger?
  Senfølger af for tidlig fødsel kan afhjælpes. Vi betragter børnenes typiske tilstande og reaktionsmønstre fra et  helhedsperspektiv, og du får konkrete forslag til at afhjælpe det, der er udfordrende.

 • Hvordan samarbejder du bedst med fagfolk?
  Vi ser på eksempler på både velfungerende og ikke-fungerende samarbejde med fagpersoner. Du får fif til en konstruktiv og frugtbar kommunikation.

Kursusdagene er en mulighed for, at du som forælder kan tage dig kærligt af dig selv og dine tanker og følelser med fuldt fokus. Derfor må både små og store børn blive hjemme.

Kurset afholdes af specialkonsulent, forfatter og foredragsholder Jonna Jepsen. Ud over at være forælder til tvillinger født i 1992 i uge 27+2 har Jonna som forfatter, foredragsholder, underviser, specialkonsulent og coach arbejdet med præmature børn, unge og voksne i næsten 25 år. Jonna har stiftet Dansk Præmatur Forening og været formand de første tre år. Se mere på http://jonnajepsen.dk/profil/

*Du har mulighed for at søge kommunal dækning af kurset iht. Servicelovens § 11, stk. 7:

Kurser til forældre og andre pårørende til børn med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne:
Der kan søges om hjælp til at dække merudgifter til deltagelse i kurser for forældre og andre pårørende. Det kan dreje sig om kurser, der giver familien viden om senfølger af for tidlig fødsel, hvilken virkning det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå m.v.

 • § 11, stk. 7: dækning af udgifter ved deltagelse i kursus.
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
  Indsats givet efter § 11 kræver ingen forudgående § 50-undersøgelse eller handleplan efter § 140.

Det gælder ved en ansøgning om at beskrive den nedsatte funktionsevne, og hvordan den udfordrer barnet og familien. Det er altid godt at vedlægge udtalelser fra fagpersoner ved ansøgningen. Det kan være fra læge, sundhedsplejerske, fysioterapeut, pædagog, lærer eller andre.

Besøg http://www.jonnajepsen.dk/kontakt/ for at få tilsendt en skabelon til ansøgning.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 29920
Status: Igangsat
Første møde: 09-03-2019 09:00
Mødegange: 2
Lektioner: 17
Undervisere: Jonna Jepsen
Priser:
Almen DKK 3.275,00