Hvem er apa?

apa står for aftenskolen for psykomotorik og afspændingspædagogik

- i daglig tale ”bare” apa.

apa er en forening og non-profit organisation, der modtager støtte til folkeoplysende voksenundervisning i.h.t Folkeoplysningsloven  - og tilknyttet DOF, Dansk Oplysnings Forbund.

Alle deltagere på apa's kurser kan blive medlem af foreningen apa og således også deltage i den årlige generalforsamling, der finder sted i marts/april måned. apa's deltagere vælger hvert år en  deltagerrepræsentant til bestyrelsen. 

apa´s formål

apa’s formål er at tilbyde aktiviteter, der fremmer sundheden ved at skabe rammer og muligheder for at fremme den mentale og fysiske sundhed og samtidig danne fællesskab mellem ligesindede.

apa´s aktiviteter

apa udbyder forskellige typer af bevægelses-, afspændings- og fødselskurser. På apa finder du også foredrag, workshops, barselscafeer og debatarrangementer.

apa´s undervisere

Størstedelen af apa’s undervisere er uddannede psykomotoriske terapeuter/afspændingspædagoger. Flere har en rytmisk pædagogisk uddannelse. Mange undervisere har en efteruddannelse som f.eks. motorikvejleder, marte meo terapeut og ammerådgiver.

apa´s individuelle tilbud

apa tilbyder en lang række individuelle undervisnings- og behandlingstilbud.

Se en video om os