Fødselsforberedelse for solomødre

For dig, der skal være solomor

På apa's fødselsforberedelseshold for solomødre skaber vi et rum, hvor du som gravid kan være til med alle dine tanker og følelser. Holdet forløber over 8 undervisningsgange, og hver undervisningsgang varer 2 timer og 25 minutter. Til fødselsforberedelse for førstegangsfødende har vi god tid til at fordybe os i alt det, der fylder. Vi bevæger os og laver en dejlig afspænding, taler om lindring af graviditetsgener, fødslens forløb og hvordan vi bevidst kan bruge kroppen i fødslens forskellige faser, dine tanker om det forestående liv som solomor og den første tid med det nyfødte barn. Hver undervisningsgang sluttes af med en snak over en kop the, hvor underviseren sætter rammen om samtalen gennem relevante spørgsmål og oplæg.

Se en oversigt over holdstart for vores fødselsforberedelseshold for solomødre på holdoversigten nedenfor. 

Til dig, der skal være solomor

  • Du bliver forberedt til fødslen og den første tid som mor
  • Din fødselspartner deltager 1 eftermiddag 

Vælg et kursus, der slutter ca. 14 dage før din termin.

8 undervisningsgange
I løbet af 8 undervisningsgange, heraf 1 med din fødselspartner, bliver du forberedt til den kommende fødsel og den første tid med det lille barn.

Bevidsthed og styrke
Den gravide krop er udgangspunkt, når vi hver gang laver øvelser, der styrker, bevidstgør, fremmer kredsløbet og aflaster.

Forberedelse til fødslen
Vi arbejder med bevidsthed omkring åndedrættet. Hvordan du med kroppen kan understøtte veerne. Hvad der kan lindre undervejs i fødslen, både mens veerne er der og i pauserne mellem. Og hvordan du bedst muligt holder gang i de gode fødselshormoner. Vi afprøver pressemåder og forskellige fødestillinger.

Viden om fødslen
Du får viden om fødslen og dens faser. Også viden, som du ikke umiddelbart kan læse dig til, baseret på tilbagemeldinger og erfaringer fra et stort antal fødende.

Den første tid
Den allerførste tid med det lille barn, beroligelse og amning er også emner, vi taler sammen om.

Fælles te
På apa har vi et begreb, vi kalder ”teen”. Det dækker over, at vi i slutningen af hver undervisningsgang sætter os sammen og taler om forskelligt i relation til graviditeten, den kommende fødsel og tiden efter, bl.a. hvad der kan berolige et lille barn, hud mod hud-kontakt, mælk til det spæde barn og jeres tanker om livet som mor-barn (børn) familie, netværk og relationer. Og ofte drikker vi rent faktisk te – og spiser lidt.

1. undervisningsgang får du en lille folder med til din fødselspartner, som beskriver fællesgangen mere detaljeret.

Kurser efter fødslen
Ca. 6 uger efter sidste undervisningsgang begynder et efterfødselskursus for jer, der ønsker at fortsætte.

Spørg din underviser om kursusstart og tilmelding.

Se en oversigt over holdstart for vores fødselsforberedelseshold for solomødre på holdoversigten nedenfor. 

Her får du otte undervisningsgange - heraf en fællesgang, hvor din fødselspartner kan deltage.

En undervisningsgang varer 2 timer og 25 minutter, og du får både fysisk træning, vidensformidling og rum og plads til spørgsmål.

Vælg et hold, der starter, når du ca. er 29 - 31 uger henne i din graviditet, men kig også på holdets slutdato, så du slutter et par uger inden din termin.

Hvis du ser et hold, der er startet, og der fortsat er ledige pladser, er det altid muligt at "springe på".

  • Holdnr
  • Kursus
  • Startdato
  • Underviser
  • Sted

Holdnr

Kursus

Startdato

Underviser

Sted

24017

Fødselsforberedelse for solomødre

Man
22.04.24 kl. 16.00

Rikke Venøbo

apa i Reklamegården

Få pladser

Fødselsforberedelse for solomødre

Holdnr: 24017

Start: Man 22.04.24 kl. 16.00

Underviser: Rikke Venøbo

Sted: apa i Reklamegården

24096

Fødselsforberedelse for solomødre

Man
05.08.24 kl. 16.00

Rikke Venøbo

apa i Reklamegården

Fødselsforberedelse for solomødre

Holdnr: 24096

Start: Man 05.08.24 kl. 16.00

Underviser: Rikke Venøbo

Sted: apa i Reklamegården

24126

Fødselsforberedelse for solomødre

Man
09.09.24 kl. 16.00

Rikke Venøbo

apa i Reklamegården

Fødselsforberedelse for solomødre

Holdnr: 24126

Start: Man 09.09.24 kl. 16.00

Underviser: Rikke Venøbo

Sted: apa i Reklamegården

24127

Fødselsforberedelse for solomødre

Man
11.11.24 kl. 16.00

Rikke Venøbo

apa i Reklamegården

Fødselsforberedelse for solomødre

Holdnr: 24127

Start: Man 11.11.24 kl. 16.00

Underviser: Rikke Venøbo

Sted: apa i Reklamegården