Fødselsforberedelse for flergangsfødende

At udvide familien med endnu et barn sætter gang i en masse overvejelser, uanset hvilket nummer det kommende barn bliver i børneflokken. Mange flergangsfødende oplever, at tankerne kredser om, hvordan det nye familieliv kommer til at fungere, og hvordan barnet eller børnene derhjemme vil reagere, når de får en lillesøster eller -bror. Samtidig kan oplevelser fra tidligere fødsler også dukke op igen, hvilket kan påvirke graviditeten på både godt og ondt. At give sig hen til sin graviditet og gå ind i de tanker og følelser, der opstår, kan være krævende, når man allerede har ét eller flere børn derhjemme.

Til fødselsforberedelse for flergangsfødende skaber vi et frirum for dig og dit kommende barn, hvor du som flergangsgravid har tid til at fordybe dig i din graviditet, samtidig med at du forbereder dig på den forestående fødsel.

Vi anbefaler, at du starter til fødselsforberedelse for flergangsfødende, når du er omkring 29-31 uger henne i din graviditet. I vores holdoversigt kan du se, hvornår vores fødselsforberedelseshold for flergangsfødende starter.

Vi arbejder med de erfaringer, du allerede har.

Som flergangsfødende kommer du med en masse erfaringer i bagagen, og det er naturligt, at dine tidligere fødselsoplevelser kommer op til overfladen i forbindelse med din nuværende graviditet. Har du tidligere haft en positiv fødselsoplevelse, vil vi arbejde med de gode og konstruktive erfaringer, du har gjort dig.

Har du været igennem et mere kompliceret forløb, er det vigtigt at huske på, at enhver fødsel er en ny historie. Derfor fokuserer vi på at forstå dine oplevelser og undersøge hvordan du kan finde en styrke i dine erfaringer, som du kan tage med ind i den kommende fødsel.

Kursus

Dag

Start

Underviser

Sted

Fødselsforberedelse for flergangsfødende

Ons

15.06.22 kl. 16.00

Anja Gadfelt

apa
Borgervænget 7A, 1. sal
2100 København Ø

Fødselsforberedelse for flergangsfødende

Ons

17.08.22 kl. 12.50

Gitte Pedersen

apa
Borgervænget 7A, 1. sal
2100 København Ø

Fødselsforberedelse for flergangsfødende

Man

19.09.22 kl. 18.40

Rikke Venøbo

apa
Borgervænget 7A, 1. sal
2100 København Ø

Fødselsforberedelse for flergangsfødende

Ons

12.10.22 kl. 12.50

Gitte Pedersen

apa
Borgervænget 7A, 1. sal
2100 København Ø

Fødselsforberedelse for flergangsfødende

Ons

09.11.22 kl. 16.00

Anja Gadfelt

apa
Borgervænget 7A, 1. sal
2100 København Ø

Fødselsforberedelse for flergangsfødende

Man

21.11.22 kl. 18.40

Rikke Venøbo

apa
Borgervænget 7A, 1. sal
2100 København Ø

Fødselsforberedelse for flergangsfødende

Ons

14.12.22 kl. 12.50

Gitte Pedersen

apa
Borgervænget 7A, 1. sal
2100 København Ø

Fødselsforberedelse for flergangsfødende: Et forløb, hvor der er tid til dig og dine behov.

Til fødselsforberedelse for flergangsfødende har vi god tid. Forløbet fordeler sig på 8 undervisningsgange, men enkelte hold mødes lidt færre gange. Én undervisningsgang varer 2 timer og 25 minutter, og den vil typisk være sammensat af tre forskellige dele; en bevægelsesdel, en samtaledel og en del målrettet fødslen – alt sammen med udgangspunkt i, at du har født før.

Vi sætter kroppen i bevægelse

Bevægelse er en vigtig del af fødselsforberedelsen, og det er med til at styrke din krop hen mod fødslen. Vi laver blandt andet forskellige opvarmnings-, udstræknings- og afspændingsøvelser med målet om, at du efter hvert hold tager af sted med fornyet energi og færre graviditetsgener. Derfor bruger vi også ekstra tid på de dele af kroppen, der er særligt udfordrede af graviteten såsom lænd og bækkenbund.

Vi snakker om det, der fylder

Til fødselsforberedelse for flergangsfødende er der tid og plads til at snakke om alt det, der fylder lige nu. Mange af vores samtaler tager udgangspunkt i de glæder og udfordringer, der er forbundet med den kommende familieforøgelse. Vores dygtige undervisere strukturerer samtalerne gennem relevante oplæg og supplerer undervejs med vigtige informationer og perspektiver.

Vi arbejder målrettet mod fødslen

Når man går en fødsel i møde, handler det i høj grad om at kunne give slip på, at tingene skal være på en bestemt måde – og finde tryghed i netop det. Derfor arbejder vi med at omfavne uforudsigeligheden ved at styrke dig i din måde at reagere på. Det gør vi blandt andet ved:

  • at skabe bevidsthed om åndedrættet, hvordan det kan bruges som smertelindring, og hvilken rolle det spiller gennem fødslens forskellige faser,
  • at undersøge og afprøve forskellige ve- og hvilestillinger,
  • og at informere og vejlede dig om fødslens forløb, så du kan finde en tryghed i at vide, hvad der sker med din krop undervejs.

 

Én aften med din fødselspartner

Til fødselsforberedelse for flergangsfødende dedikerer vi én af vores undervisningsgange til en fællesaften med fødselspartnerne. Her arbejder vi målrettet med dig og din fødselspartners samarbejde under den kommende fødsel, og vi beskæftiger os blandet andet med:

  • hvilke funktioner og opgaver, en fødselspartner kan påtage sig under fødslen,
  • hvordan man som fødselspartner kan være nærværende under fødslen og give støtte gennem mental opbakning,
  • forskellige metoder til at berolige, hjælpe og smertelindre den fødende – herunder rebozo, vejrtrækningsteknikker og vekslen mellem forskellige ve- og hvilestillinger,
  • og hvordan fødselspartneren kan stimulere den fødendes egne vestimulerende hormoner gennem massage, berøring og tryk.

Fødselspartnernes oplevelser og erfaringer fra tidligere fødsler fylder ofte meget til fællesaftenen. Vi bruger f.eks. tid på at snakke om, hvordan de oplevede fødslen, hvilke reaktioner de havde undervejs, hvordan det føltes at være den, der stod ved siden af, og om de havde de rette redskaber til at deltage aktivt i fødslen.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen (tilbage) på apa

På apa er alle velkomne, og vi glæder os til at byde dig indenfor til fødselsforberedelse for flergangsfødende. Som deltager skal du ikke medbringe andet end dig selv, men det er en god idé at komme i noget behageligt tøj, som du kan bevæge dig i.

Mange af vores deltagere oplever, at der hurtigt opstår et stærkt sammenhold blandt holdets deltagere. Har du lyst til at fortsætte til efterfødselstræning med de samme deltagere, starter der et hold cirka seks uger efter sidste undervisningsgang – det vil holdets undervisere informere nærmere om.

Udover fødselsforberedelse for flergangsfødende tilbyder vi også flere forskellige hold til dig, der er gravid – herunder gravidyoga og kropstræning.