Motorikvejledning

Vi tilbyder individuel sansemotorisk test og træningsvejledning til børn, der af forskellige grunde har problemer med motorik og sanseintegration. – Målet er, at børn ved hjælp af et målrettet sansemotorisk forløb får nye strategier til at møde verden og udnytte deres kropslige potentiale optimalt og dermed får en bedre trivsel.
Vi tilbyder også:

•  Et teoretisk og praktisk oplæg om sansemotorik for
    mødregrupper a 1½ times varighed
•  Foredrag for forældre i daginstitutioner
•  Foredrag og kurser for pædagogisk personale
•  Konsulentarbejde

Ret henvendelse for yderligere information hos en af de nævnte personer, der alle fungerer som selvstændige vejledere.Else Buhl • ebu@apa.dk • www.elsebuhl.dk